Puso ng Serbisyo: Lahat ng Dapat Mong Malaman Tungkol sa 3 Card Poker Hands

Paghahanda sa 3 Card Poker

Bago sumabak sa laro ng 3 Card Poker, mahalaga na magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga salitang ginagamit at mga konsepto na kailangan mong maunawaan. Sa seksyong ito, tatalakayin natin ang mahahalagang kaalaman sa 3 Card Poker at ang mga terminolohiya na madalas ginagamit sa laro.

Ang Mahalagang Kaalaman sa 3 Card Poker

Ang 3 Card Poker ay isang paboritong laro na naglalaman ng mga kamay na binubuo ng tatlong (3) baraha. Ito ay mayroong dalawang bahagi ng pagtaya – ang Ante/Play at Pair Plus. Sa Ante/Play, kailangan mong talunin ang kamay ng dealer. Sa Pair Plus, nagtataya ka kung magkakaroon ba ang iyong kamay ng magandang kombinasyon.

Mahalaga ring tandaan na ang mga kamay sa 3 Card Poker ay binabase sa ranggo ng mga kamay sa poker. Ang pinalakas na kamay ay ang Straight Flush, at ang pinakamahina ay ang High Card. Upang malaman ang iba pang mga kamay at ang kanilang ranggo, basahin ang aming artikulo tungkol sa 3 card poker hand rankings.

Mga Terminolohiya sa 3 Card Poker

Sa paglalaro ng 3 Card Poker, mahalagang maunawaan ang ilang mga salitang madalas na ginagamit. Narito ang ilan sa mga pangunahing terminolohiya na kailangan mong malaman:

 • Ante – Ang halaga ng pagsisimula ng taya sa Ante/Play bahagi ng laro.
 • Play – Ang pagpapatuloy ng taya pagkatapos ng Ante.
 • Pair Plus – Ang bahagi ng taya kung saan hinuhulaan mo kung magkakaroon ba ang iyong kamay ng magandang kombinasyon.
 • Dealer – Ang taong nagdudulot at namamahala ng laro.
 • Fold – Ang pagpapasya na hindi ituloy ang pagsasalansan ng kamay at hindi magpatuloy sa Ante/Play.
 • Ante Bonus – Ang karagdagang premyo na maaaring makuha kapag mayroon kang malakas na kamay.
 • Pair Plus Bonus – Ang karagdagang premyo na maaaring makuha kapag mayroon kang malakas na kamay sa Pair Plus.

Ito ay ilan lamang sa mga terminolohiya na mararanasan mo sa 3 Card Poker. Upang mas maunawaan ang iba pang mga konsepto at salitang ginagamit, maaari kang magbasa ng aming artikulo tungkol sa 3 card poker rules.

Sa pag-aaral ng mga mahahalagang kaalaman at terminolohiya sa 3 Card Poker, handa ka nang sumabak sa laro at maunawaan ang mga susunod na seksyon tungkol sa pangunahing kamay at iba’t ibang uri ng kamay na maaaring makuha sa laro.

Mga Pangunahing Kamay sa 3 Card Poker

Sa paglalaro ng 3 Card Poker, mahalagang maunawaan ang mga pangunahing kamay na maaaring makuha. Narito ang ilan sa mga ito: High Card, Pair, Three of a Kind, Straight, at Flush.

High Card

Ang High Card ay ang kamay na hindi nabubuo ng anumang pagkakasunud-sunod o parehong simbolo. Sa kasong ito, ang halaga ng kamay ay batay lamang sa pinakamataas na karta na nasa iyong mga kamay. Halimbawa, kung ang iyong mga karta ay Ace, 8, at 2, ang halaga ng iyong kamay ay base lamang sa Ace.

Pair

Ang Pair ay ang kamay na binubuo ng dalawang kartang may parehong halaga. Halimbawa, kung ang iyong mga karta ay Ace, Ace, at 5, mayroon kang Pair ng Aces. Ang halaga ng Pair ay batay sa halaga ng dalawang kartang pareho. Kung mayroon kang parehong halaga ng Pair, kukumparahin ang halaga ng ikatlong karta.

Three of a Kind

Ang Three of a Kind ay ang kamay na binubuo ng tatlong kartang may parehong halaga. Halimbawa, kung ang iyong mga karta ay King, King, at King, mayroon kang Three of a Kind ng Kings. Ang halaga ng Three of a Kind ay batay sa halaga ng tatlong kartang pareho.

Straight

Ang Straight ay ang kamay na binubuo ng tatlong kartang sunud-sunod ang halaga. Ang mga kartang ito ay maaaring iba-iba ang mga simbolo. Halimbawa, kung ang iyong mga karta ay 7, 8, at 9, mayroon kang Straight. Ang halaga ng Straight ay batay sa halaga ng pinakamataas na karta sa sunud-sunod na pagkakasunud-sunod.

Flush

Ang Flush ay ang kamay na binubuo ng tatlong kartang may parehong simbolo. Ang mga kartang ito ay maaaring iba-iba ang mga halaga. Halimbawa, kung ang iyong mga karta ay Ace ng Hearts, 6 ng Hearts, at 3 ng Hearts, mayroon kang Flush. Ang halaga ng Flush ay batay sa halaga ng pinakamataas na karta sa iyong mga kamay kung mayroong parehong halaga ang Flush.

Ang mga pangunahing kamay na ito ang dapat mong malaman sa paglalaro ng 3 Card Poker. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang mga posibilidad. Mayroon pang iba’t ibang uri ng kamay na mas mataas ang halaga kaysa sa mga nabanggit. Maaring subukan mo rin ang iyong mga diskarte sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa mga kamay na ito.

Mga Iba’t Ibang Uri ng Kamay sa 3 Card Poker

Sa larong 3 Card Poker, may iba’t ibang uri ng kamay na maaaring makuha. Narito ang ilan sa mga ito: Straight Flush, Three Card Straight Flush, at Three Card Royal Flush.

Straight Flush

Ang Straight Flush ay isang kombinasyon ng tatlong kartang may magkakasunod na ranggo at magkakaparehong suit (palo). Halimbawa, kung ang mga kartang nakuha ay Ace, King, at Queen ng Spades, ito ay tinatawag na Straight Flush. Ang Straight Flush ay isa sa pinakamalakas na kamay na maaari mong makuha sa 3 Card Poker.

Three Card Straight Flush

Ang Three Card Straight Flush ay kahalintulad ng Straight Flush, ngunit hindi kinakailangan na magkakasunod ang ranggo ng kartang nakuha. Maaaring ito ay tatlong kartang may parehong suit na hindi magkakasunod ang ranggo. Halimbawa, kung ang mga kartang nakuha mo ay 6, 8, at 10 ng Diamonds, ito ay tinatawag na Three Card Straight Flush.

Three Card Royal Flush

Ang Three Card Royal Flush ay ang pinakamalakas na kamay sa 3 Card Poker. Ito ay binubuo ng tatlong kartang Ace, King, at Queen na may parehong suit. Halimbawa, kung ang mga kartang nakuha mo ay Ace, King, at Queen ng Hearts, ito ay tinatawag na Three Card Royal Flush.

Ang pagkilala sa mga iba’t ibang uri ng kamay sa 3 Card Poker ay mahalaga upang maunawaan mo kung gaano kalakas ang iyong hawak na kamay. Ang mga impormasyong ito ay makatutulong sa iyo sa pagsasagawa ng mga desisyon sa laro. Patuloy na magpapraktis at pag-aralan ang mga diskarte upang mapaunlad ang iyong kakayahan sa 3 Card Poker.

Pagsasanay sa Pagkilala ng mga Kamay

Bago ka maglaro ng 3 Card Poker, mahalagang maunawaan ang mga iba’t ibang uri ng mga kamay na maaaring makita mo sa laro. Sa bahaging ito, ating tatalakayin ang pagsasanay sa pagtingin sa mga kamay at pagsasanay sa pagtaya at paghahanda.

Pagsasanay sa Pagtingin sa mga Kamay

Sa 3 Card Poker, ang iyong layunin ay malaman kung aling kamay ang may pinakamataas na halaga. Narito ang ilang mga pangunahing kamay na maaaring makita mo:

 • High Card – Ito ay ang kamay na walang kahit anumang pares o iba pang malakas na kombinasyon. Ang halaga ng kamay ay batay lamang sa pinakamataas na card na nasa iyong mga hawak.
 • Pair – Ito ay ang kamay na may dalawang card na pareho ang halaga. Halimbawa, dalawang 5 o dalawang Jacks.
 • Three of a Kind – Ito ay ang kamay na may tatlong card na pareho ang halaga. Halimbawa, tatlong As o tatlong 7s.
 • Straight – Ito ay ang kamay na may tatlong card na sunod-sunod ang halaga. Halimbawa, 4-5-6 o 9-10-Jack.
 • Flush – Ito ay ang kamay na may tatlong card na pareho ang suit. Halimbawa, tatlong card na Spades o tatlong card na Diamonds.

Ang pagkilala sa mga kamay ay mahalaga upang malaman mo kung ikaw ba ay may malakas o mahina na kamay. Ito ang magiging batayan mo sa pagtaya at paghahanda.

Pagsasanay sa Pagtaya at Paghahanda

Sa pagtaya at paghahanda sa 3 Card Poker, mahalaga na magamit mo ang iyong kaalaman sa mga kamay. Kung mayroon kang malakas na kamay tulad ng Straight Flush o Three of a Kind, maaari kang magtaya nang malaki upang makuha ang malaking panalo.

Ngunit kung ikaw ay mayroong mahinang kamay tulad ng High Card o Pair, maaaring mas maingat kang magtaya o kahit na hindi magtaya. Mahalaga na maging maalam sa pagbabasa ng sitwasyon at magamit ang tamang diskarte upang maprotektahan ang iyong puhunan. Para sa iba pang mga diskarte at tips sa 3 Card Poker, basahin ang aming artikulo tungkol sa 3 card poker tips.

Sa pagsasanay sa pagtingin sa mga kamay at pagtaya at paghahanda, mas mapapalakas mo ang iyong abilidad sa larong 3 Card Poker. Patuloy na mag-aral at magsanay upang maging magaling sa larong ito.

Iba’t Ibang Diskarte sa 3 Card Poker

Para sa isang matagumpay na paglalaro ng 3 Card Poker, mahalagang alamin ang ilang mga diskarte na makakatulong sa iyo sa paggawa ng mga desisyon sa laro. Narito ang ilang mga diskarte na maaari mong gamitin sa pagsasalansan ng kamay at sa paghahanda at pagsusugal.

Diskarte sa Pagsasalansan ng Kamay

Sa pagpili ng mga kamay na lalaruin, mahalaga na maunawaan ang ranggo ng mga kamay sa 3 Card Poker. Ang mga sumusunod na kamay ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga magagandang kamay na maaaring mong ipagpatuloy:

 1. High Card – Ang kamay na binubuo ng tatlong magkakaibang mga kartang hindi magkasunod at hindi parehong kulay.
 2. Pair – Ang kamay na binubuo ng dalawang kartang pareho ang numero.
 3. Three of a Kind – Ang kamay na binubuo ng tatlong kartang may parehong numero.
 4. Straight – Ang kamay na binubuo ng tatlong kartang sunod-sunod ang numerong hindi parehong kulay.
 5. Flush – Ang kamay na binubuo ng tatlong kartang hindi sunod-sunod ang numerong parehong kulay.

Sa paglalaro ng 3 Card Poker, mahalaga ang tamang pagpili ng kamay na lalaruin. Maaring magamit ang 3 Card Poker hand rankings upang mas maunawaan ang mga kamay na ito. Maaari kang magbasa pa tungkol dito sa aming artikulo na 3 card poker hand rankings.

Diskarte sa Paghahanda at Pagsusugal

Bukod sa pagsasalansan ng kamay, mahalaga rin ang tamang diskarte sa paghahanda at pagsusugal sa 3 Card Poker. Narito ang ilang mga diskarte na maaari mong sundin:

 1. Batasan ang iyong puhunan – Bago magsimula ang laro, mahalaga na magtakda ng limitasyon sa iyong puhunan. Hindi dapat lalagpas sa iyong kaya ang iyong pagtaya.
 2. Paghandaan ang pagtaya – Sa bawat kamay, mag-isip nang maingat at alamin kung kailan ito angkop na magtaya. Maaaring magbasa pa tungkol dito sa aming artikulo na 3 card poker strategy.
 3. Pag-aralan ang mga pagbabago sa taya – Sa mga sunod-sunod na kamay, maaring baguhin ang iyong taya base sa mga kamay na nakita mo na. Mahalaga na maging adaptibo at mag-adjust batay sa kasalukuyang sitwasyon ng laro.
 4. Magkaroon ng disiplina – Mahalaga na manatiling disiplinado sa iyong mga taya. Huwag magpapaniwala sa mga emosyon o pagkabahala. Maglaro ng may tiyak na diskarte at hindi base sa agaran na pagnanais na manalo.

Ang mga diskarteng ito ay maaaring makatulong sa iyo na magkaroon ng mas magandang karanasan sa paglalaro ng 3 Card Poker. Tandaan na ang pagsusugal ay may kaakibat na panganib, kaya’t mahalaga na maging responsable at maglaro nang may tamang pag-iingat.